landmark

Newly Published | VCI-Legal

Newly Published

VCI Legal is pleased to announce that our Partner and Head of the Banking & Capital Markets team, Kent Wong, was elected as Chairman of the EuroCham Legal Sector Committee (“LSC”) on 26 August 2021.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát, nhiều người nước ngoài cư trú tại Việt Nam băn khoăn không biết liệu họ có đủ điều kiện để được tiêm vắc xin hay không. Việt Nam đã cam kết rằng sẽ không
Amid the outbreak of COVID-19, many foreigners residing in Vietnam have been wondering whether they are eligible to get vaccinated. The Vietnamese has given assurances that there shall not be any discriminatory treatment over nationalities with regards to vaccinations. Everyone will have access to COVID-19 vaccines as supplies permit.
Đại dịch Covid-19 đã gây nhiều tác động tiêu cực tới nhiều nhóm đối tượng trong xã hội trong đó có các doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng, phải đóng cửa,
The Covid-19 pandemic has caused various negative impacts on groups of people including enterprises who have suffered from serious reduction in their income and revenue, temporarily closed, or declared bankruptcy
Các loại quyền nào của nhà đầu tư được bảo hộ theo cơ chế giải quyết tranh chấp Nhà đầu tư – Nhà nước (“ ISDS ”) luôn là vấn đề gây tranh cãi
It is often an issue as to what types of investors’ rights are protected under the Investor-State Dispute Settlement (“ISDS”) scheme. It certainly depends on the definition of a protected investor and investment under the applicable investment protection agreement (“IPA”)
When investing in Vietnam, there are many things that South Korean investors take into consideration such as cheap and educated labour, the domestic market and benefits under international trade agreements. In this regard
Khi đầu tư vào Việt Nam, có nhiều điều mà các nhà đầu tư Hàn Quốc cân nhắc như lao động giá rẻ và có trình độ, thị trường nội địa và lợi ích từ các hiệp định thương mại quốc tế. Về vấn đề này, có vẻ như cơ chế bảo hộ đầu tư dành cho các nhà đầu tư theo các hiệp định bảo hộ đầu tư (IPAs) khác nhau dễ bị bỏ qua.
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses