DIBV

Newly Published | VCI-Legal

Newly Published

Ngày 25 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (“Quyết định 27”).
On 25 September 2021, the Prime Minister issued Decision 27/2021/QD-TTg on the reduction of land rent in 2021 (“Decision 27”) for individuals and or organisations affected by the COVID-19 pandemic.
Up until now, instructive documents issued by the Supreme People's Court (“SPC”) on adjudication activities have been, in practice, widely referred to and usually applied by judges in their adjudication
Vào tháng 3 năm 2021, Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng (CLB Hải Phòng) có tranh chấp về quan hệ lao động với cựu cầu thủ người Uganda của câu lạc bộ, ông Joseph Mbolimbo Mpande (Mpande). Do tác động của đại dịch
In March 2021, Hai Phong Football Club (Hai Phong FC) and its Ugandan footballer, Joseph Mbolimbo Mpande (Mpande), were involved in a labor dispute. Due to the impact of the Covid-19
Thời gian vừa qua, Vietnam Airlines (VNA) liên tục thúc đẩy đề xuất áp dụng mức sàn giá vé đối với các tuyến bay nội địa. Điều này làm dấy lên sự quan ngại đến từ các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, các khách hàng sử dụng
Recently, Vietnam Airlines (VNA) has repeatedly promoted a proposal for the application of floor pricing to domestic aviation routes, which leads to a number of concerns raised from market
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về hoạt động thương mại điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam (“Nghị định 85”). Nghị định 85 sẽ
The Government recently passed Decree 85/2021/NĐ-CP, supplementing the Decree 52/2013/NĐ-CP on regulating e-commerce activities and platforms in Vietnam (“Decree 85”)
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses