banner

BUỔI GIẢNG DẠY VỀ HOÀ GIẢI TRONG ISDS TẠI TRUNG TÂM HOÀ GIẢI VIỆT NAM (VMC) |

BUỔI GIẢNG DẠY VỀ HOÀ GIẢI TRONG ISDS TẠI TRUNG TÂM HOÀ GIẢI VIỆT NAM (VMC)

Vào ngày 25, 26, 27 tháng 8 năm 2022, ông Phùng Anh Tuấn, giám đốc điều hành của Công ty luật VCI Legal, cùng với các cộng sự khác của công ty, sẽ tham dự và có buổi giảng dạy về vai trò của hòa giải trong cơ chế Giải quyết Tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Nhà nước tiếp nhận đầu tư (ISDS).

Đây là một phần khóa đào tạo của Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) về “Kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải” cho các doanh nghiệp. Buổi giảng dạy này sẽ được tổ chức trực tuyến lẫn trực tiếp tại địa chỉ 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, từ 8h30-11h30 các ngày 25, 26, 27/8/2022.

Những nội dung chính sẽ được thảo luận là:

1) Giới thiệu sơ lược về cơ chế ISDS;

2) Vai trò của hòa giải trong cơ chế ISDS;

3) Quy trình hòa giải chung trong ISDS; và

4) Nghiên cứu vụ việc mẫu liên quan đến hòa giải trong ISDS.

Bài giảng hứa hẹn sẽ mang lại cho cộng đồng và doanh nghiệp cái nhìn quen thuộc hơn với cơ chế ISDS nói chung và hòa giải trong ISDS nói riêng.

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses