banner

GLOBAL TRADE & INVESTMENT | VCI-Legal

GLOBAL TRADE & INVESTMENT

On 9 February 2022, Vietnam signed the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting
Corruption and bribery, which distort public spending and discourage investment and growth, has long been a pressing issue that requires attention and strict handling.
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”), drafted and adopted by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), is a multilateral treaty that establishes a
Hiện nay, việc ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 (“Nghị định 43”).
Currently, domestically circulated goods and imported goods labeling regulations are found in Decree No. 43/2017/ND-CP dated April 14, 2017 (“Decree 43”).
Vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ngân hàng Thế giới thông báo sẽ ngừng xuất bản ấn phẩm hàng đầu có tên Doing Business của mình, dẫn chứng sự bất thường về dữ liệu các chỉ số môi trường kinh doanh toàn cầu trong các ấn bản gần đây.
On 16 September 2021, the World Bank Group announced they will discontinue its flagship publication the Doing Business report, citing data irregularities in recent editions of the global business climate index
Since the 1980s, sales competition between American and European civil aircraft manufacturers intensified. Between 1992 and 2004, the Bilateral Agreement on Trade in Large Civil Aircraft regulated the permitted levels of support to aircraft manufacturers
Kể từ thập niên 80, sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất máy bay dân dụng của Mỹ và châu Âu ngày càng trở nên gay gắt. Từ 1992 đến 2004, Hiệp định về mua bán máy bay dân dụng đã quy định các hạn mức chính phủ được phép trợ cấp cho các hãng sản xuất máy bay
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses