banner

CORPORATE | VCI-Legal

CORPORATE

Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (“Luật KDBĐS”) là một văn bản pháp lý phổ biến thường được tham khảo đến trong quá trình làm kinh doanh tại Việt Nam
The Law on Real Estate Business No. 66/2014/QH13 dated November 25, 2014 (“LOREB”) is a popular legal instrument that is referred when doing business in Vietnam due to the bustling real estate
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP (Nghị định 122) về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP (Nghị định 50).
On 28 December 2021, the Government issued Decree No. 122/2021/ND-CP (Decree 122) on administrative violations in the planning and investment field, which replaces Decree No. 50/2016/ND-CP (Decree 50).
Ngày 25 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (“Quyết định 27”).
On 25 September 2021, the Prime Minister issued Decision 27/2021/QD-TTg on the reduction of land rent in 2021 (“Decision 27”) for individuals and or organisations affected by the COVID-19 pandemic.
Thời gian vừa qua, Vietnam Airlines (VNA) liên tục thúc đẩy đề xuất áp dụng mức sàn giá vé đối với các tuyến bay nội địa. Điều này làm dấy lên sự quan ngại đến từ các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, các khách hàng sử dụng
Recently, Vietnam Airlines (VNA) has repeatedly promoted a proposal for the application of floor pricing to domestic aviation routes, which leads to a number of concerns raised from market
Ngày 14/10/2021, ông Kent Wong, Luật sư Cộng sự kiêm Giám đốc Ngân hàng và Thị trường vốn thuộc Công ty luật VCI Legal, đã có cuộc phỏng vấn với Báo Đầu tư Việt Nam về cơ hội thành công
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses