banner

NGHỊ ĐỊNH SỐ 122 – XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ |

NGHỊ ĐỊNH SỐ 122 – XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP (Nghị định 122) về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP (Nghị định 50).
Nhìn chung, Nghị định 122 có phạm vi áp dụng rộng hơn và mức phạt tiền cao hơn đối với một số vi phạm so với Nghị định 50 trước đây.
1. Điều chỉnh các loại vi phạm hiện hành và mức tiền phạt
Nghị định 122 quy định thêm một hành vi vi phạm (vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch). Ngoài ra, mức phạt tiền tối đa đối với tất cả các hành vi vi phạm được tăng lên:

2. Đối tượng áp dụng
Nghị định 122 bổ sung nội dung hướng dẫn việc xác định đối tượng áp dụng của vi phạm hành chính.
Đối với tổ chức, các đối tượng áp dụng bao gồm:
• Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác;
• Tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài theo hợp đồng BCC, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
• Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
• Tổ chức khác vi phạm hành chính.
Ngoài ra, đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên, đối tượng áp dụng là:
• doanh nghiệp – nếu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh vi phạm khi thực hiện công việc trong phạm vi được doanh nghiệp ủy quyền;
• người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh – nếu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vi phạm trong thời gian thực hiện công việc vượt quá phạm vi được doanh nghiệp ủy quyền.
3. Thời hiệu
Nghị định 122 quy định rõ thời hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư là hai năm. Quan trọng hơn, Nghị định 122 hướng dẫn việc xác định thời điểm xác định thời hiệu:
• Đối với các vi phạm đang thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;
• Đối với các vi phạm đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.
Nghị định 122 cũng đưa ra danh sách các vi phạm đang thực hiện và vi phạm đã kết thúc.
4. Mức phạt hành chính với các hành vi vi phạm mới
a . Kê khai khống vốn điều lệ
Mức phạt tối đa đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ là 100 triệu VND. Tùy theo mức vốn kê khai khống cụ thể sẽ có các mức phạt tương ứng khác nhau, cụ thể:

b . Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất
Nghị định 122 cũng quy định các hành vi vi phạm mới liên quan đến dự án sử dụng đất:

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM GIẢM 30% TIỀN THUÊ ĐẤT NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses