banner

Newly Published | VCI-Legal

Newly Published

Account freezing, a pivotal injunctive relief measure, empowers parties to seek judicious intervention, safeguard assets, and fortify the expeditious resolution of cases, concurrently facilitating the enforcement of judgments. 
Đóng băng tài khoản/phong tỏa tài khoản là biện pháp khẩn cấp tạm thời quan trọng được giúp cho các bên tìm kiếm sự can thiệp đúng đắn, bảo vệ tài sản và củng cố việc giải quyết nhanh chóng các vụ việc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành án. 
Từ 2012 đến 2020, ba hãng kiểm toán lớn thuộc nhóm "Big 4" danh tiếng hàng đầu thế giới. Vậy trách nhiệm của các công ty kiểm toán này là gì trong vụ án Ngân hàng SCB.
Quy định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 cho phép cấp e-visa cho công dân từ tất cả các quốc gia và các nới lỏng chính sách khác. Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy du lịch và nền kinh tế thông qua các biện pháp này, sau tác động của đại dịch toàn cầu COVID-19.
New regulations effective from August 15, 2023, offer e-visas to all nationals, 3-month multiple-entry visas for all and a 45-day visa exemption for 13 countries. Vietnam aims to boost tourism and the economy through these measures, with VCI LEGAL offering support in this endeavor.
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses