banner

Newly Published | VCI-Legal - Part 2

Newly Published

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP (Nghị định 122) về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP (Nghị định 50).
On 28 December 2021, the Government issued Decree No. 122/2021/ND-CP (Decree 122) on administrative violations in the planning and investment field, which replaces Decree No. 50/2016/ND-CP (Decree 50).
On 28 January 2022, the Government officially issued Decree 15/2022/ND-CP (“Decree 15”) prescribing tax exemptions and reductions under Resolution No. 43/2022/QH15 of the National Assembly, on fiscal and monetary policies for supporting socio-economic recovery and development program (“Resolution 43”)
Ngày 22/2/2022, ông Kent Wong Luật sư Cộng sự kiêm Giám đốc Ngân hàng và Thị trường vốn thuộc Công ty luật VCI Legal, đã trả lời phỏng vấn với tờ báo quốc tế, Al Jazeera, về khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine – Nga.
On 22 February 2022, Kent Wong, Partner and Head of Banking & Capital Markets at VCI Legal LLP, was interviewed by the international newspaper, Al Jazeera, about the Ukraine – Russia crisis.
Vào ngày 18/1/2022, Phó Thủ tướng ban hành Công văn số 450/VPCP-QHQT về ban hành ý kiến chỉ đạo việc giải quyết cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cung người thân nhập cảnh.
On 18 January 2022, the Deputy Prime Minister issued Dispatch No. 450/VPCP-QHQT providing opinions with regards to granting entry into Vietnam for foreigners and Vietnamese residing with relatives overseas.
Ngày 24/11/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 4246/VBHN-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động (“Thông tư 4246”)
On 24 November 2021, the Ministry of Labor, Invalids, and Social Affairs issued Circular No. 4246/VBHN-BLĐTBXH guiding the protection of the employment status of whistleblowers working
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses