banner

LABOUR | VCI-Legal

LABOUR

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 cho phép cấp e-visa cho công dân từ tất cả các quốc gia và các nới lỏng chính sách khác. Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy du lịch và nền kinh tế thông qua các biện pháp này, sau tác động của đại dịch toàn cầu COVID-19.
New regulations effective from August 15, 2023, offer e-visas to all nationals, 3-month multiple-entry visas for all and a 45-day visa exemption for 13 countries. Vietnam aims to boost tourism and the economy through these measures, with VCI LEGAL offering support in this endeavor.
The duration of a work permit in Vietnam A Work Permit is a document that allows a foreigner to work legally in Vietnam. This permit will clearly state information about the foreign employee, including full name, passport number, date of birth, nationality, name and address of the organization where the foreigner works, job position and title.
GPLĐ là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên GPLĐ sẽ ghi rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, tên và địa chỉ của tổ chức nơi người nước ngoài làm việc, vị trí làm việc và chức danh công việc. 
Theo Công văn số 450/VPCP-QHQT về việc cấp phép nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư với thân nhân ở nước ngoài, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
According to Dispatch No. 450/VPCP-QHQT on granting entry into Vietnam for foreigners and Vietnamese residing with relatives overseas.
Vào ngày 18/1/2022, Phó Thủ tướng ban hành Công văn số 450/VPCP-QHQT về ban hành ý kiến chỉ đạo việc giải quyết cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cung người thân nhập cảnh.
On 18 January 2022, the Deputy Prime Minister issued Dispatch No. 450/VPCP-QHQT providing opinions with regards to granting entry into Vietnam for foreigners and Vietnamese residing with relatives overseas.
Ngày 24/11/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 4246/VBHN-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động (“Thông tư 4246”)
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses