banner

LABOUR | VCI-Legal

LABOUR

Theo Công văn số 450/VPCP-QHQT về việc cấp phép nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư với thân nhân ở nước ngoài, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
According to Dispatch No. 450/VPCP-QHQT on granting entry into Vietnam for foreigners and Vietnamese residing with relatives overseas.
Vào ngày 18/1/2022, Phó Thủ tướng ban hành Công văn số 450/VPCP-QHQT về ban hành ý kiến chỉ đạo việc giải quyết cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cung người thân nhập cảnh.
On 18 January 2022, the Deputy Prime Minister issued Dispatch No. 450/VPCP-QHQT providing opinions with regards to granting entry into Vietnam for foreigners and Vietnamese residing with relatives overseas.
Ngày 24/11/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 4246/VBHN-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động (“Thông tư 4246”)
On 24 November 2021, the Ministry of Labor, Invalids, and Social Affairs issued Circular No. 4246/VBHN-BLĐTBXH guiding the protection of the employment status of whistleblowers working
Nghị định 112/2021/NĐ-CP của Chính phủ (“Nghị định 112”) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11
The Government’s Decree 112/2021/ND-CP (“Decree 112”) promulgating detailed regulations on a number of articles and measures to implement the Law on Vietnamese workers working abroad under
Vào tháng 3 năm 2021, Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng (CLB Hải Phòng) có tranh chấp về quan hệ lao động với cựu cầu thủ người Uganda của câu lạc bộ, ông Joseph Mbolimbo Mpande (Mpande). Do tác động của đại dịch
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses