banner

LABOUR | VCI-Legal

LABOUR

The duration of a work permit in Vietnam A Work Permit is a document that allows a foreigner to work legally in Vietnam. This permit will clearly state information about the foreign employee, including full name, passport number, date of birth, nationality, name and address of the organization where the foreigner works, job position and title.
GPLĐ là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên GPLĐ sẽ ghi rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, tên và địa chỉ của tổ chức nơi người nước ngoài làm việc, vị trí làm việc và chức danh công việc. 
Theo Công văn số 450/VPCP-QHQT về việc cấp phép nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư với thân nhân ở nước ngoài, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
According to Dispatch No. 450/VPCP-QHQT on granting entry into Vietnam for foreigners and Vietnamese residing with relatives overseas.
Vào ngày 18/1/2022, Phó Thủ tướng ban hành Công văn số 450/VPCP-QHQT về ban hành ý kiến chỉ đạo việc giải quyết cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cung người thân nhập cảnh.
On 18 January 2022, the Deputy Prime Minister issued Dispatch No. 450/VPCP-QHQT providing opinions with regards to granting entry into Vietnam for foreigners and Vietnamese residing with relatives overseas.
Ngày 24/11/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 4246/VBHN-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động (“Thông tư 4246”)
On 24 November 2021, the Ministry of Labor, Invalids, and Social Affairs issued Circular No. 4246/VBHN-BLĐTBXH guiding the protection of the employment status of whistleblowers working
Nghị định 112/2021/NĐ-CP của Chính phủ (“Nghị định 112”) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses