banner

QUY ĐỊNH VỀ NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM VÀ CÁCH LY ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM 2022 |

QUY ĐỊNH VỀ NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM VÀ CÁCH LY ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM 2022

1.Điều kiện nhập cảnh

Theo Công văn số 450/VPCP-QHQT về việc cấp phép nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư với thân nhân ở nước ngoài, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị) được nhập cảnh Việt Nam. Những đối tượng nêu trên không phải làm lại thủ tục kiểm tra nhân sự, cấp thị thực/giấy miễn thị thực, cũng như phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành, địa phương khác.

2.Các quy định về xét nghiệm và tiêm chủng Covid

Theo Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc phòng, chống COVID-19 đối với người nhập cảnh (“Công văn 10688”) có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và Công văn số 465/BVHTTDL- TCDL ngày 17/2/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (“Công văn 465”), các yêu cầu về xét nghiệm và tiêm chủng bao gồm:

Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

  • Người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi xét nghiệm cấp giấy chứng nhận (trừ trẻ em dưới 2 tuổi).
  • Người nhập cảnh phải khai báo y tế trước khi nhập cảnh.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam

  • Người nhập cảnh không bắt buộc phải xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi cất cánh và hạ cánh tại sân bay;
  • Người nhập cảnh phải cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) để khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ.
  • Người nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện xét nghiệm Covid như sau:

3. Cách ly tại Việt Nam
Theo Công văn 10688 và Công văn 465, việc cách ly sẽ được thực hiện như sau:

Xin lưu ý rằng các quy định này đang được các cơ quan chức năng thảo luận để sẵn sàng cho việc mở cửa lại Việt Nam vào ngày 15 tháng 3 theo Thông báo 43/TB-VPCP ngày 16 tháng 2 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa lại hoạt động du lịch.

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses