banner

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, KENT WONG ĐÃ XUẤT BẢN CHƯƠNG “VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM TRONG CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU” TRONG CUỐN SÁCH “CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU TRONG MỘT THẾ GIỚI MÀ TÍNH TOÀN CẦU HÓA VÀ BẢN ĐỊA HÓA TỒN TẠI SONG SONG – TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 VÀ HÓA SỐ” |

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, KENT WONG ĐÃ XUẤT BẢN CHƯƠNG “VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM TRONG CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU” TRONG CUỐN SÁCH “CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU TRONG MỘT THẾ GIỚI MÀ TÍNH TOÀN CẦU HÓA VÀ BẢN ĐỊA HÓA TỒN TẠI SONG SONG – TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 VÀ HÓA SỐ”

Kent Wong, Đối tác và Giám đốc Ngân hàng & Thị trường Vốn tại VCI Legal, đã xuất bản chương “Vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” trong cuốn sách “Chuỗi cung ứng toàn cầu trong một thế giới mà tính toàn cầu hóa và bản địa hóa tồn tại song song – Tác động của covid-19 và số hóa”, về các cơ hội tiềm năng để đầu tư vào Việt Nam trong chuỗi cung ứng, số hóa ở Việt Nam, các phương thức thâm nhập thị trường Việt Nam, và ưu nhược điểm của từng cách tiếp cận.

“Chuỗi cung ứng toàn cầu trong một thế giới mà tính toàn cầu hóa và bản địa hóa tồn tại song song”, được biên tập bởi Tiến sĩ Puay Guan Goh (Đại học Quốc gia Singapore, Singapore) và Tiến sĩ Mabel C Chou (Đại học Quốc gia Singapore, Singapore), nhằm trả lời những câu hỏi quan trọng thông qua một loạt các bài báo do các học giả và quản lý cấp cao đóng góp về các lĩnh vực công nghiệp khác nhau như chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, thương mại điện tử, dệt may, di động và ngành hàng tiêu dùng nhanh, cũng như các quan điểm về địa lý, quản trị rủi ro và công nghệ. Cung cấp những quan điểm khác nhau về những điều đã xảy ra trong những năm đại dịch Covid-19 và ý nghĩa của nó đối với tương lai, cuốn sách này cung cấp cho các học giả và những người hành nghề một nguồn tài nguyên quý giá khi họ định hướng các bước tiếp theo trong một thế giới ngày càng hỗn loạn.

Trong Chương 2, “Vai trò của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng toàn cầu”, Kent Wong trình bày về cách Việt Nam trở thành một địa điểm mới cho sản xuất chế tạo, và những thay đổi về quy định, công nghệ và kinh tế đã khiến nó trở nên hấp dẫn không chỉ đối với ngành sản xuất mà còn khởi nghiệp và đổi mới công nghệ.

Bạn có thể tìm thấy sách điện tử và sách in “Chuỗi cung ứng toàn cầu trong một thế giới mà tính toàn cầu hóa và bản địa hóa tồn tại song song – Tác động của covid-19 và số hóa” tại đây: https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/12296

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses