banner

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, ÔNG. KENT WONG ĐÃ NÊU TRONG BÁO VIR LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI MUA NƯỚC NGOÀI |

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, ÔNG. KENT WONG ĐÃ NÊU TRONG BÁO VIR LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI MUA NƯỚC NGOÀI

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2022, Ông Kent Wong, Đối tác và Giám đốc Ngân hàng & Thị trường Vốn tại VCI Legal, đã có cuộc phỏng vấn với Vietnam Investment Review (“VIR”), về việc áp thuế đối với người nước ngoài mua bất động sản tại Việt Nam.

Một số người nước ngoài có nhu cầu chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn cho bên khác. Tuy nhiên, có một vấn đề khó khăn là loại thuế nào sẽ được áp dụng cho giao dịch này.

Ông Kent Wong bày tỏ quan điểm rằng mặc dù hợp đồng giữa chủ đầu tư và người nước ngoài được gọi là “hợp đồng cho thuê” nhưng trên thực tế, đó là hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Với tư cách là Chủ tịch kiêm Trưởng nhóm chuyên gia Bất động sản của Ủy ban Pháp lý của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, ông Wong cũng giải thích rằng thuế 10 phần trăm được áp dụng sau khi ký hợp đồng đối với các hợp đồng cho thuê thương mại khác. Tuy nhiên, đối với hợp đồng cho thuê bất động sản, chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người mua là người nước ngoài theo Luật Kinh doanh bất động sản. Người nước ngoài sau đó trở thành chủ sở hữu của những căn hộ đó trong 50 năm. Vì vậy hợp đồng cho thuê này sẽ được coi là hợp đồng chuyển nhượng bất động sản và phải áp dụng mức thuế 2% tổng giá trị chuyển nhượng.

Bài phỏng vấn có thể được tìm thấy tại: https://vir.com.vn/foreign-buyers-face-property-tax-limbo-95750.html#comment-system-cms

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses