banner

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, ÔNG KENT WONG ĐÃ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRÊN VIR VỀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI CHO THUÊ |

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, ÔNG KENT WONG ĐÃ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRÊN VIR VỀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI CHO THUÊ

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2022, Ông Kent Wong, Đối tác và Giám đốc Ngân hàng & Thị trường Vốn tại VCI Legal, đã có cuộc phỏng vấn với Vietnam Investment Review (“VIR”) về các vấn đề pháp lý liên quan đến bảo hiểm đối với xe cơ giới cho thuê.

Với việc cho thuê xe hơi ngày càng phổ biến ở Việt Nam, việc lựa chọn loại bảo hiểm phù hợp cho hình thức này đang được đặt lên hàng đầu. Kent Wong đã nêu ra các gói bảo hiểm cơ bản và tối ưu có thể dành cho khách hàng và đề cập đến một vấn đề quan trọng chưa được quan tâm và điều chỉnh nhiều ở Việt Nam, đó là bảo hiểm đối với xe cơ giới cho thuê

Ông Kent Wong cho biết, hiện nay, chỉ có một loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc dành cho người sử dụng xe cơ giới. Loại hình bảo hiểm này không áp dụng cho xe cơ giới mà nhằm bảo vệ nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, đồng thời bảo vệ khả năng tài chính cho người sử dụng xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ. Kent Wong cũng phân tích về việc yêu cầu bồi thường đối với loại bảo hiểm này nếu xảy ra tai nạn trong phạm vi trách nhiệm; cụ thể là mức bồi thường và trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thương vong hoặc tổn hại về sức khỏe và tính mạng, hoặc thiệt hại về tài sản do xe cơ giới gây ra.

Ngoài bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là quy định bắt buộc đối với người sử dụng xe cơ giới, Kent Wong cũng đưa ra một số lời khuyên về các loại bảo hiểm tự nguyện mà công ty cho thuê xe có thể mua và tính vào chi phí thuê xe. Nếu bên cho thuê không mua các loại bảo hiểm này, bên thuê cũng có thể mua bảo hiểm bổ sung cho xe cơ giới mà họ thuê, bao gồm Bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe và Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới.

Bài phỏng vấn có thể tham khảo tại đây: https://vir.com.vn/legalities-osystem-to-insurance-for-motor-vehicle-rent-97077.html

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses