banner

BAN HÀNH KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI, ĐIỆN GIÓ CHUYỂN TIẾP – QUYẾT ĐỊNH 21 |

BAN HÀNH KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI, ĐIỆN GIÓ CHUYỂN TIẾP – QUYẾT ĐỊNH 21

Giá điện của các nhà máy điện mặt trời chuyển tiếp và nhà máy điện gió 

Ngày 07/01/2023, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 21/QĐ-BCT về việc ban hành Khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. 

Theo đó, giá trần của Khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp như sau:  

 • Nhà máy điện mặt trời mặt đất 1.184,90 đồng/kWh;  
 • Nhà máy điện mặt trời nổi 1.508,27 đồng/kWh;  
 • Nhà máy điện gió trong đất liền 1.587,12 đồng/kWh;  
 • Nhà máy điện gió trên biển 1.815,95 đồng/kWh. 

Bên cạnh đó, căn cứ khung giá phát điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp thoả thuận giá phát điện theo quy định.  

Các ý kiến khác nhau về khung giá điện mới 

Các bên liên quan đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về khung giá bán điện mới này. Dưới đây là một số ý kiến đáng chú ý: 

 1. Tác động tích cực đến ngành năng lượng tái tạo: Khung giá bán điện mới dự kiến ​​sẽ khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió, vì nó cung cấp một nguồn thu ổn định và dự báo cho nhà đầu tư, giảm thiểu các bất định trong tài chính dự án. 
 2. Giá bán điện cạnh tranh: Khung giá bán điện mới đặt một ngưỡng giá thấp hơn giá bán lẻ điện trung bình tại Việt Nam, có thể dẫn đến việc cung cấp điện giá cả phải chăng hơn cho người tiêu dùng.
 3. Lo ngại về tính khả thi của dự án: Một số nhà đầu tư năng lượng tái tạo đã bày tỏ lo ngại về tính khả thi của dự án của họ dưới khung giá bán điện mới, đặc biệt là đối với những dự án có chi phí đầu tư cao hơn hoặc sản lượng điện thấp hơn do các rào cản kỹ thuật hoặc môi trường.
 4. Cần tính linh hoạt và điều chỉnh: Khung giá điện mới có thể cần phải điều chỉnh theo thời gian để phản ánh các thay đổi về công nghệ, điều kiện thị trường và yêu cầu quy định. Cũng quan trọng là cần cung cấp tính linh hoạt cho các nhà phát triển dự án để đàm phán giá điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tránh các thủ tục hành chính cứng nhắc. 

Nhìn chung, khung giá điện mới là một bước tiến tích cực để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, nhưng cũng cần theo dõi và điều chỉnh cẩn thận để đảm bảo hiệu quả và bền vững trong dài hạn. 

Go to
 • Expertise
 • People
 • Cases
 • Courses