banner

CHIẾN LƯỢC MỚI TRAO CƠ HỘI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM – QUYẾT ĐỊNH 667 |

CHIẾN LƯỢC MỚI TRAO CƠ HỘI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM – QUYẾT ĐỊNH 667

Ngày 02 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 667/QĐ -TTg phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021- 2030 (“Chiến lược”). Chiến lược này nhấn mạnh Việt Nam chú trọng tập trung thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là đầu tư xanh, công nghệ cao, phát huy và nâng cao lợi thế cạnh tranh, hợp tác cùng phát triển, bảo đảm cân bằng giữa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích của người dân Việt Nam.

Vietnam approves strategy on foreign investment cooperation by 2030 | Thời báo Tài chính Việt Nam

  1. Mục tiêu chiến lược:

Từ năm 2021 đến năm 2030, Việt Nam sẽ tập trung thu hút các dự án đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Điều này cũng phù hợp với cam kết và chỉ đạo của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế gần đây.

Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng ký của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong một số khu vực trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài của cả nước lên hơn 70% trong giai đoạn 2021-2025 và 75% cho giai đoạn 2026-2030, bao gồm châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia và Philipines); Châu Âu (Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga và Anh) và Mỹ.

Việt Nam

Foreign Direct Investment (FDI) - Overview, Benefits & Disadvantages

  1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hệ sinh thái khoa học và công nghệ, đổi mới và nâng cao cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường thế giới. Chiến lược xác định 9 giải pháp hiệu quả hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài để đạt được các mục tiêu đã đề ra như sau:

1- Triển khai có hiệu quả những giải pháp đã ban hành.

2- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

3- Phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

4- Đổi mới và nâng cao cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài.

5- Phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy liên kết, tạo sức lan tỏa.

6- Phát huy năng lực nội tại và tận dụng các lợi thế cạnh tranh để nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài.

7- Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

8- Hiện đại hóa và đa dạng hóa công tác xúc tiến đầu tư.

9- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về đầu tư nước ngoài

Chiến lược cũng nhấn mạnh đến việc phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp trong nước, có khả năng hội nhập quốc tế; hỗ trợ tối đa doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, liên doanh, liên kết với các thành phần đầu tư nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ mũi nhọn của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, dịch vụ hiện đại, sản xuất, công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính.

Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại dịch vụ , sản xuất , thông tin công nghệ và tài chính các dịch vụ. Các doanh nghiệp trong nước sẽ được hỗ trợ trong việc đánh giá, lựa chọn và tiếp nhận chuyển nhượng công nghệ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đảm bảo khả năng tương thích, đồng bộ hóa với mục tiêu phát triển công nghệ quốc tế cho Việt Nam trong từng thời kỳ.

Đối với đầu tư nước ngoài, Việt Nam tập trung đổi mới và hoàn thiện công tác xúc tiến đầu tư, chủ động tiếp cận các nhà đầu tư nước ngoài để thu hút các nhà đầu tư có dự án chất lượng cao. Các thị trường tiềm năng sẽ được nghiên cứu để có cơ chế hợp tác, trao đổi hướng tới các hoạt động xúc tiến đầu tư. Ngoài ra, các cơ quan xúc tiến đầu tư của Việt Nam sẽ được rà soát và cơ cấu lại một cách chuyên nghiệp và độc lập.

Vietnam Approves National Strategy on Foreign Investment: Decision 667

  1. Tiềm năng đầu tư

Việt Nam được coi là một trong những điểm đến đầu tư tiềm năng ở Châu Á với tốc độ phát triển như hiện nay. Với chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài này, Việt Nam sẽ sớm mở cửa thị trường với những điều kiện ngày càng thuận lợi cho các nhà đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài để đạt được các mục tiêu và cam kết đã đề ra.

 

 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh