banner

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 |

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

 

Đại dịch Covid-19 đã gây nhiều tác động tiêu cực tới nhiều nhóm đối tượng trong xã hội trong đó có các doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng, phải đóng cửa, hoặc tuyên bố phá sản. Chính quyền Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc chỉ đạo phòng chống đại dịch Covid-19 kết hợp với phục hồi nền kinh tế, đảm bảo sự phát triển ổn định và an sinh xã hội của quốc gia. Đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được ban hành.

1. Quy định của Bộ Luật Lao động 2019 hỗ trợ doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động kinh doanh
Đại dịch nguy hiểm là tình huống đã lường trước được và được quy định trong pháp luật Việt Nam như một sự kiện bất khả kháng. Cụ thể, để trợ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh khi chịu thiệt hại bởi đại dịch nguy hiểm, Bộ luật Lao động 2019 cho phép Người sử dụng lao động được thực hiện các quyền sau đây:
– Được quyền chuyển người lao động tới làm việc vị trí khác với Hợp đồng lao động: Căn cứ Điều 29 của Bộ luật Lao động 2019, khi doanh nghiệp gặp khó khăn đột xuất do dịch bệnh nguy hiểm thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; nếu không thì phải được người lao động đồng ý bằng văn bản.
– Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thỏa thuận với người lao động theo quy định tại Điều 30.1.h Bộ luật Lao động 2019. Việc trả lương thực hiện theo thỏa thuận và quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động 2019.
– Áp dụng quy định về thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại Điều 42.1 của Bộ luật Lao động năm 2019. Trường hợp thay đổi có thể ảnh hưởng đến nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động.
– Chấm dứt hợp đồng lao động do các bên thỏa thuận với người lao động theo quy định tại Điều 34.3 Bộ luật Lao động 2019.
– Đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động: Trong trường hợp do dịch bệnh nguy hiểm, người sử dụng lao động sau khi đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà không bị coi là vi phạm pháp luật căn cứ theo Điều 36 Bộ luật Lao động 2019.

2. Những chính sách khác của nhà nước hỗ trợ cho Doanh nghiệp trong tình hình dịch Covid 19.
Bên cạnh khung pháp lý chung trong Bộ luật Lao động, Cơ quan có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết trong bối cảnh đại dịch covid-19, cụ thể:
Nghị quyết số 68/2021 / NQ-CP về chính sách cụ thể hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2021 (“Nghị quyết 68”): được coi như bản tổng hợp mới nhất của các chính sách hỗ trợ do cấp có thẩm quyền ban hành. Nghị quyết 68 cho phép người sử dụng lao động đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) với mức đóng là 0% quỹ tiền lương. Khoản tiền được giảm trừ được dùng hoàn toàn để hỗ trợ cho người lao động. Đối với quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động được phép tiếp tục tạm dừng đóng nhưng không quá 12 tháng. Người sử dụng lao động cũng có thể vay vốn ngân hàng để trả trợ cấp thôi việc với lãi suất 0% đến hết tháng 3/2022.
Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021: Doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất năm 2021, thời gian gia hạn từ 03 đến 06 tháng. Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 5 của Nghị định cũng nêu rõ: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”
Nghị định 44/2021/NĐ-CP, Nghị quyết 128/2020/QH14 và Thông tư 41/2021/TT-BTC về việc khấu trừ một số khoản chi liên quan tới Covid-19 vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp: Các khoản chi của doanh nghiệp để ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ theo quy định pháp luật Việt Nam sẽ được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Quyết định 1941/QĐ-NHNN ngày 16/11/2020 công bố thủ tục tái cấp vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020. Trình tự thực hiện được tối giản hóa chỉ có 02 bước: Bước 1: NHCSXH gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bản Giấy đề nghị vay tái cấp vốn đến trụ sở chính Ngân hàng nhà nước; Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị vay tái cấp vốn của NHCSXH, NHNN Việt Nam có Quyết định tái cấp vốn đối với NHCSXH.
Công văn 2059/TLĐ lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Cho phép các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (có từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải nghỉ việc) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021.
Công văn 4237/LĐTBXH-BHXH ngày 27/10/2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn cụ thể về điều kiện và thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thay thế cho hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 03 tháng.
Trên cơ sở những chính sách, quy định của pháp luật, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã được giảm nhẹ gánh nặng và thiệt hại gây ra bởi đại dịch, có động lực để ổn định kinh doanh và tiếp tục phát triển.

Relevant Topic: WAGES AND SALARY POLICY FOR EMPLOYEES UNDER THE COVID 19 SITUATION

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses