banner

HẠN NỘP TIỀN THUẾ “BÌNH THƯỜNG MỚI” TRONG NĂM 2022 |

HẠN NỘP TIỀN THUẾ “BÌNH THƯỜNG MỚI” TRONG NĂM 2022

Khái quát

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Để tiếp tục duy trì nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ và thúc đẩy trạng thái bình thường mới hậu COVID-19 trên cả nước, một số chính sách hỗ trợ về tài chính đã tiếp tục được thông qua. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và tiền thuê đất trong năm 2022 (“Nghị định 34”). Nghị định 34 có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Những điều kiện và thủ tục cần đáp ứng để được hưởng hỗ trợ từ Nghị định này được nêu rõ như sau.  

 

Phạm vi áp dụng

Những ngành nghề kinh doanh đủ điều kiện gia hạn được liệt kê rõ ràng và cụ thể tại Nghị định 34. Các ngành này chia thành các nhóm sau: 

Hoạt động sản xuất và chế biến – Ví dụ: Nông nghiệp, thực phẩm, thức uống; dệt, trang phục, các sản phẩm từ gỗ, hóa chất, sản phẩm từ dầu mỏ; xây dựng; xử lý nước thải và thoát nước; v.v. 

Hoạt động kinh doanh – Ví dụ: vận tải, kho bãi, dịch vụ lưu trú; giáo dục và đào tạo; y tế và trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản; đại lý du lịch và kinh doanh tour du lịch; hoạt động nghệ thuật, sáng tác, giải trí, thể thao, hoạt động văn hóa khác; hoạt động phát thanh truyền hình, lập trình và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; dịch vụ thông tin; dịch vụ hỗ trợ khai khoáng, v.v.  

Hoạt động sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển hoặc sản phẩm cơ khí trọng điểm 

– Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 

Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Một điểm đáng chú ý là ngành nghề bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi, tuy nhiên ngành nghề sản xuất máy móc, thiết bị lại không được xem xét. Ngoài ra, đối với hoạt động dịch vụ tư vấn (bao gồm cả dịch vụ tư vấn pháp lý), dường như ngành nghề này không được điều chỉnh trong Nghị định 34, ngoại trừ các lĩnh vực kinh doanh bất động sản và hoạt động liên quan đến máy vi tính.  

Đối với doanh nghiệp có các chi nhánh thì các chi nhánh này cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, trừ trường hợp chi nhánh đó không thuộc phạm vi được áp dụng gia hạn theo Nghị định 34.  

Thủ tục áp dụng

Nghị định 34 đưa ra phạm vi khá rộng với những chỉ dẫn rõ ràng để người nộp thuế đáp ứng các điều kiện gia hạn. Đối với bất kỳ khoản tiền được gia hạn nào theo Nghị định 34, người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định điều kiện được hưởng gia hạn thời hạn nộp tiền đó. Một ngành kinh tế bất kỳ được nêu tại Nghị định 34 sẽ được hiểu là bao gồm tât cả các ngành kinh tế phân cấp thấp hơn theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/7/2018 về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, trong trường hợp một doanh nghiệp hoạt động với nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có các ngành kinh tế được gia hạn tại Nghị định 34, thì tất cả các khoản thuế phải nộp đều được áp dụng việc gia hạn theo quy định tại Nghị định này.  

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất phải được nộp một lần và cho toàn bộ tất cả khoản tiền, khoản thuế phát sinh được gia hạn theo Nghị định 34 đến cơ quan quản lý thuế. Thời hạn nộp giấy đề nghị cùng lúc với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo kỳ và chậm nhất là vào ngày 30/9/2022 trong mọi trường hợp.  

Cơ quan thuế không có nghĩa vụ phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp thuận gia hạn nộp tiền. Trong thời gian gia hạn, nếu cơ quan thuế qua kiểm tra xác định rằng người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế sẽ gửi văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn. Khi đó, người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn.  

 

Thời hạn được gia hạn đối với các khoản thuế và tiền thuê đất

Về Thuế GTGT 

Các khoản thuế GTGT trong thời gian từ Tháng 3 đến Tháng 8 năm 2022 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và trong thời gian của hai quý đầu tiên 2022 (đối với trường hợp kê khai theo quý) là các khoản được gia hạn nộp. Theo đó, thời hạn mới áp dụng với khoản thuế GTGT của Tháng 3 năm 2022 là ngày 20/10/2022, và Tháng 4 năm 2022 tương ứng là sau đó một tháng. Từ Tháng 5 đến Tháng 8 năm 2022, hạn chót nộp thuế là ngày 20/12/2022. Đối với các khoản thuế GTGT của Quý 1 và Quý 2 năm 2022, hạn chót sau khi gia hạn lần lượt là cuối Tháng 10 và Tháng 12 của năm 2022.  

Về Thuế TNDN 

Doanh nghiệp được gia hạn thời gian nộp thuế TNDN của Quý 1 và Quý 2 năm 2022 trong thời gian ba tháng.  

Về Thuế TNCN 

Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, không chỉ các khoản thuế TNCN mà kể cả thuế GTGT phát sinh năm 2022 được gia hạn theo Nghị định 34 sẽ có thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30/12/2022.  

Về tiền thuê đất 

Lưu ý rằng 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 sẽ được gia hạn với thời hạn là sáu tháng từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022. Quy định này được áp dụng cho cả trường hợp người nộp tiền thuê đất có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất khác nhau với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses