banner

HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM VÀ HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM (VAFI) KÝ KẾT BIÊN BẢN THOẢ THUẬN HỢP TÁC |

HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM VÀ HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM (VAFI) KÝ KẾT BIÊN BẢN THOẢ THUẬN HỢP TÁC

Sáng 17/5/2022, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam) chính thức ra mắt, trở thành cầu nối có tính pháp nhân giữa cộng đồng blockchain Việt Nam với các cơ quan, ban ngành Nhà nước nhằm xây dựng khung pháp lý cho ngành công nghệ blockchain Việt Nam hướng đến mục tiêu quốc gia kỹ thuật số – kinh tế số.  

 

Buổi ra mắt của Hiệp hội Blockchain Việt Nam vào ngày 17 tháng 5 năm 2022

 

Vào cùng ngày, ông Hoàng Văn Huây, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đã cùng ông Phùng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU).  

Nhiện vụ chính của Hiệp hội Blockchain Việt Nam là tập trung huy động nguồn lực, hợp tác hiệu quả với, hành động ứng dụng blockchain để số hoá nền kinh tế số, làm chủ, tạo ra các sản phẩm công nghệ của Việt Nam tham gia được thị trường blockchain toàn cầu, cũng như phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực blockchain. Trong khi đó, sứ mệnh của VAFI là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh kinh tế tài chính, đề ra giải pháp xây dựng thị trường chứng khoán, tài chính, đầu tư, tham gia góp ý, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách liên quan đến việc phát triển thị trường tài chính, các định chế tài chính, góp phần phát triển thị trường tài chính Việt Nam. Giữa hai tổ chức có nhiều điểm chung, nhất là khi mà nền kinh tế và thị trường số giờ đây đã ngày một tiệm cận.  

Trọng tâm chính của sự hợp tác này là xúc tiến thương mại, đầu tư ứng dụng blockchain với mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế số, sớm đưa Việt Nam ngang tầm quốc tế về kinh tế số và tiến đến xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh cho ứng dụng blockchain tại Việt Nam. Hai hiệp hội sẽ hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn phù hợp, trao đổi, đào tạo hội viên, tăng cường hiểu biết, trao đổi các kết quả nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi để các bên ứng dụng kết quả nghiên cứu công nghệ blockchain vào lĩnh vực chuyên môn, thu hút đầu tư cho hoạt động của ngành blockchain. 

Hợp tác đúng dịp kỷ niệm 8 năm ngày Khoa học – Công nghệ Việt Nam (18/5/2022), sự kết hợp được kỳ vọng là bước tiến của thị trường kinh tế số, từ đó tạo ra nhiều thành tựu hơn nữa trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam. 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses