banner

HỘI NGHỊ & TRIỂN LÃM ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI VIỆT NAM 2022 |

HỘI NGHỊ & TRIỂN LÃM ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI VIỆT NAM 2022

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2022, ông Phùng Anh Tuấn, Giám đốc điều hành của Công ty luật VCI Legal đã tham gia với tư cách là nhà tài trợ của Hội nghị & Triển lãm Điện gió Ngoài khơi Việt Nam 2022 tại Hà Nội. Tại hội nghị, ông Phùng Anh Tuấn đã thuyết trình về chủ đề “Những thách thức và phương án giảm thiểu rủi ro trong việc cấp vốn cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam“, đồng thời thảo luận về các giải pháp pháp lý và thực tiễn với các nhà lãnh đạo và quan chức chính phủ nổi tiếng trong khu vực liên quan đến ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi.

Phát triển năng lượng tái tạo là chủ trương lớn của Chính phủ Việt Nam, trong đó điện gió ngoài khơi được xác định là giải pháp đột phá trong chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) được Bộ Công thương trình Chính phủ phê duyệt, đặt mục tiêu sẽ đạt khoảng 7GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030. Đối với một quốc gia có tiềm năng lớn để phát triển điện gió ngoài khơi, mục tiêu này không quá khó. Thách thức chính là việc còn thiếu những giải pháp mang tính đột phá.

Thông qua phần trình bày của mình, ông Phùng Anh Tuấn đã nêu ra những thách thức và một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc cấp vốn cho các dự án điện gió ngoài khơi trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Những điểm chính được đề cập, bao gồm:

  1. Các cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư (ISDS) là giải pháp cho các rủi ro về hợp đồng mua bán điện (PPA) và khả năng vay vốn;
  2. Vấn đề “Không thể cấp vốn” và các vấn đề khác của hợp đồng mua bán điện gió và điện mặt trời;
  3. Các giải pháp được đề xuất (Biểu giá đầu vào, Hợp đồng mua bán điện, Giải quyết tranh chấp & quản lý rủi ro); và
  4. Cơ chế bảo vệ đầu tư & giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư.

Phần thuyết trình đã nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp bằng cách lưu ý thực tiễn về những trở ngại hiện tại đối với năng lượng gió ngoài khơi, các giải pháp cho hợp đồng mua bán điện và rủi ro về khả năng vay vốn theo các hiệp ước bảo hộ đầu tư và ISDS. Bạn có thể tìm thấy các trang trình bày tại đây: https://drive.google.com/file/d/16J7I4oZAOejzprcm50ApfQl7H_hGXbFP/view?usp=sharing

Giới thiệu về VCI Legal:

Công ty Luật VCI Legal là một công ty luật quốc tế cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý, từng đoạt giải thưởng quốc tế tại Việt Nam. Công ty cung cấp nhiều loại dịch vụ tư vấn và đã đạt được danh tiếng mạnh mẽ trong việc xử lý thành công các vấn đề doanh nghiệp, thương mại, tài chính và giải quyết tranh chấp. Các lĩnh vực hoạt động của công ty được nhiều tạp chí và cơ quan quốc tế đánh giá cao bao gồm: Doanh nghiệp/M&A, Tài chính ngân hàng, Thị trường vốn, Bảo hiểm, FDI, giao dịch xuyên biên giới, Cạnh tranh, Giải quyết tranh chấp, Năng lượng, Cơ sở hạ tầng, Quản lý IPR và Bất động sản Tài sản.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các luật sư và cố vấn của VCI Legal, vui lòng truy cập: http://vci-legal.com/professional-staffs/

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh