banner

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN TỚI COVID-19 |

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN TỚI COVID-19

Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế và các cục thuế địa phương đã ban hành một số công văn hướng dẫn doanh nghiệp về chính sách thuế đối với các chi phí phát sinh do Covid-19. Theo đó, các khoản chi liên quan tới Covid-19 sẽ được coi là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) của người lao động nếu khoản chi này ghi rõ tên cá nhân thụ hưởng (ví dụ: Công văn số: 31557/CTHN-TTHT ngày 13/8/2021 của Tổng cục thuế thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí liên quan đến phòng chống Covid-19).

Cộng đồng các doanh nghiệp đã kiến nghị tới các cơ quan chính phủ để yêu cầu một chính sách thuế hợp lý và có lợi hơn cho doanh nghiệp và người lao động về vấn đề này, nhất là trong bối cảnh Covid-19. Ngày 27/10/2021 vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4110/TCT-DNNCN (“Công văn 4110”) trả lời (i) Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, (ii) Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, và (iii) Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, về chính sách thuế Thu nhập Doanh nghiệp (“TNDN”) và thuế TNCN đối với các khoản chi phí liên quan tới Covid-19 cho người lao động.

Đối với các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid – 19 ở trong nước và tại nước ngoài thì các khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi thuế thu nhập doanh nghiệp và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Các chi phí được Công văn 4110 đề cập đến gồm có:
• Chi phí tiền ăn, tiền ở; chi phí xét nghiệm Covid – 19;
• Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ nơi phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế;
• Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế;
• Chi phí mua kit xét nghiệm Covid – 19 cho người lao động;
• Chi phí mua các thiết bị cho người lao động nhằm bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc;
• Các chi phí ăn, ở của người lao động ở tại doanh nghiệp theo phương án của Nhà nước; và
• Các chi phí phù hợp khác.

Các khoản chi trên cần phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp nên rà soát và xem xét điều kiện của các chi phí liên quan tới Covid- 19 và thực hiện điều chỉnh việc kê khai và nộp thuế tương ứng theo hướng dẫn của Công văn 4110.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses