banner

Luật sư Cộng sự của VCI Legal Kent Wong được bầu làm Chủ tịch Tiểu ban Pháp lý thuộc EuroCham |

Luật sư Cộng sự của VCI Legal Kent Wong được bầu làm Chủ tịch Tiểu ban Pháp lý thuộc EuroCham

VCI Legal xin hân hạnh thông báo Luật sư Cộng sự và Trưởng nhóm Ngân hàng & Thị trường Vốn của chúng tôi, Kent Wong, đã được bầu làm Chủ tịch Tiểu ban Pháp luật thuộc EuroCham (“LSC”) vào ngày 26/8/2021. Ông kế nhiệm Antoine Logeay, nguyên chủ tịch LSC giai đoạn tháng 8/2017 đến tháng 7/2021.

LSC chủ yếu tập trung vào (a) các cam kết mở cửa thị trường khu vực dịch vụ của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU; (b) Các cam kết mở cửa thị trường khu vực dịch vụ trong WTO; và (c) Các vấn đề khác liên quan đến đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.

Để thực hiện sứ mệnh của mình, LSC phối hợp với Chính phủ Việt Nam cùng các cơ quan Chính phủ, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam và Châu Âu cùng các bên liên quan khác. LSC cũng thực hiện chức năng tương hỗ của mình liên quan đến các vấn đề mà các thành viên và tiểu ban đưa ra.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch LSC, Kent đã giữ chức Phó Chủ tịch hơn 3 năm và lãnh đạo Nhóm Cộng tác Bất động sản của LSC trong việc soạn thảo chương Bất động sản trong Sách Trắng (Whitebook) xuất bản hàng năm của EuroCham giai đoạn 2017-2021. Ông cũng đã từng tham gia Ban lãnh đạo của Kiwi Chamber (Phòng Thương mại New Zealand tại Hàn Quốc) giai đoạn 2009- 2011 và là Cố vấn Pháp lý cho Phòng Thương mại Indonesia tại Việt Nam (ICCV).

Bằng việc tham gia với tư cách là thành viên EuroCham trong LSC, VCI Legal đã và đang duy trì cam kết của mình trong việc đóng góp vào sự phát triển khuôn khổ pháp lý của Việt Nam. Với cương vị là một Chủ tịch mới, điều này cũng khích lệ Kent tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của LSC với sứ mệnh “tạo ra một sân chơi bình đẳng hợp pháp cho doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam”.

Để biết thêm chi tiết về các luật sư và cố vấn của VCI Legal, vui lòng truy cập tại đây

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses