banner

LUẬT SƯ KENT WONG TRẢ LỜI VIETNAM INVESTMENT REVIEW, CẦN PHẢI CÓ KHUNG PHÁP LUẬT MỚI CHO SÀN GIAO DỊCH MUA BÁN NỢ MỚI CỦA VAMC |

LUẬT SƯ KENT WONG TRẢ LỜI VIETNAM INVESTMENT REVIEW, CẦN PHẢI CÓ KHUNG PHÁP LUẬT MỚI CHO SÀN GIAO DỊCH MUA BÁN NỢ MỚI CỦA VAMC

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, Ông Kent Wong, Luật sư Cộng sự kiêm Giám đốc Ngân hàng và Thị trường vốn thuộc Công ty luật VCI Legal, đã trả lời phỏng vấn Vietnam Investment Review các vấn đề liên quan đến sàn giao dịch mua bán nợ xấu của các tổ chức tín dụng của Công ty TNHH Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (“VAMC”)

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2021, VAMC chính thức công bố hoạt động Sàn giao dịch nợ đầu tiên tại Việt Nam, nhằm tạo nền tảng cho việc giao dịch tài sản nợ. Cho đến nay, sàn giao dịch này đã có khoảng 30 thành viên tham gia, với phần lớn là các công ty mua bán nợ của các ngân hàng thương mại, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề pháp lý còn chưa thực sự rõ ràng.

Việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội. Tuy nhiên, Nghị quyết 42 sẽ hết hiệu lực vào tháng 8 năm 2022, do đó cần nhanh chóng có quy định mới điều chỉnh vấn đề này.

Ông Kent Wong bày tỏ quan điểm rằng cần phải có một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động mua bán nợ, điều chỉnh hoạt động chứng khoán hóa nợ và các công cụ nợ xấu khác. Với tư cách Chủ tịch và cũng là thành viên của Nhóm Cộng tác Bất động sản của Tiểu ban Pháp luật thuộc EuroCham, ông Wong cũng nhận xét rằng vấn đề nan giải nhất là làm thế nào để xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp người vay không hợp tác, hoặc vấn đề quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất. Nhà đầu tư nước ngoài ở thời điểm hiện tại vẫn không có khả năng sở hữu quyền sử dụng đất.

Tham khảo bài phỏng vấn tại đây

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses