banner

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI NGỪNG BÁO CÁO DOING BUSINESS |

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI NGỪNG BÁO CÁO DOING BUSINESS

Vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ngân hàng Thế giới thông báo sẽ ngừng xuất bản ấn phẩm hàng đầu có tên Doing Business của mình, dẫn chứng sự bất thường về dữ liệu các chỉ số môi trường kinh doanh toàn cầu trong các ấn bản gần đây.
Ngân hàng Thế giới đã thuê một công ty luật bên ngoài, WilmerHale, để xem xét các cáo buộc rằng đơn vị liên quan đến việc làm giả các chỉ số đo lường kinh doanh ở các nước thành viên. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng các quan chức của Ngân hàng Thế giới đã gây áp lực buộc nhóm phát triển chỉ số này phải can thiệp điều chỉnh trong một số trường hợp , đáng chú ý nhất là để nâng cao vị trí của Trung Quốc trong bảng xếp hạng.
Những dữ liệu bất thường dẫn tới việc ngừng xuất bản ấn phẩm trên, là sự việc mới nhất trong hàng loạt vụ bê bối liên quan. Cuộc điều tra nội bộ cho thấy từ năm 2016 đến năm 2020 dữ liệu đã bị thao túng quá mức trong quá trình xuất bản, dẫn đến sự thay đổi chỉ số của bốn quốc gia.
Azerbaijan (DBR 2020): liên quan đến các chỉ số về Điện năng, Thực thi hợp đồng và Giao dịch qua biên giới. Nếu không có dữ liệu bất thường, xếp hạng toàn cầu của Azerbaijan sẽ là 28 (thay vì 34) và quốc gia này sẽ nằm trong danh sách 10 nền kinh tế cải tiến hàng đầu trong ấn bản Doing Business 2020.
Ả Rập Xê Út (DBR 2020): liên quan đến các chỉ số về Tín dụng và Nộp thuế. Nếu không có dữ liệu bất thường, xếp hạng toàn cầu của Ả Rập Xê Út sẽ là 63 (chứ không phải 62) và quốc gia này sẽ không được liệt kê vào danh sách nền kinh tế cải tiến hàng đầu trong ấn bản Doing Business 2020.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (DBR 2020): các dữ liệu bất thường ảnh hưởng đến chỉ số về Nộp thuế. Nếu không có dữu liệu bất thường, xếp hạng toàn cầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ không thay đổi ở vị trí 16.
Trung Quốc (DBR 2018): các dữ liệu bất thường ảnh hưởng đến các chỉ số Khởi nghiệp, Tín dụng và Nộp thuế. Nếu không có các dữ liệu bất thường, xếp hạng toàn cầu của Trung Quốc ấn bản Doing Business 2018 sẽ là 85 thay vì 78, giảm 7 bậc so với năm trước.
Mục tiêu của Ngân hàng Thế giới là hỗ trợ các quốc gia nghèo trong việc phát triển nền kinh tế, thay cho việc tài trợ vay phát triển khu vực tư nhân và tài trợ song phương, Ngân hàng Thế giới tập trung vào các vấn đề như nghèo đói, sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ tư vấn. Chỉ số tại các báo cáo Doing Business, nhằm đánh giá mức độ thuận lợi của các doanh nghiệp tư nhân có thể có khi hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và nền kinh tế của một quốc gia, là một trong những nỗ lực của Ngân hàng Thế giới để đạt được mục tiêu này. Với vụ bê bối này, mọi dữ liệu do Ngân hàng Thế giới cung cấp giờ đây sẽ bị cáo buộc ủng hộ một hoặc nhiều nhóm lợi ích. Ngoài ra, việc thuyết phục các nước đang phát triển thực hiện những thay đổi tích cực sẽ ngày càng khó hơn.
Là một phần trong cam kết của công ty trong việc cải thiện khung pháp lý và chính sách của Việt Nam, VCI Legal đã đóng góp hàng năm vào báo cáo Doing Business Vietnam “ease of doing business” bằng cách cung cấp các cập nhật và khuyến nghị pháp lý, các dữ liệu này vẫn không bị ảnh hưởng.

Relevant topic: GUIDE TO DOING BUSINESS IN VIETNAM 2021 – Investment and Opportunities in post trade-war and pandemic area

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses