banner

Nghị quyết mới về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa |

Nghị quyết mới về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày 16/6/2022, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách, đất đai và chính sách thu hút đầu tư phát triển tỉnh Khánh Hòa (“Nghị quyết”). Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 và được thực hiện trong vòng 05 năm. 

Khánh Hòa chuẩn bị mở cửa lại đón khách du lịch - Ảnh: VnExpress International

Khánh Hòa chuẩn bị mở cửa lại đón khách du lịch – Ảnh: VnExpress International

Nghị quyết bao gồm các nội dung nổi bật như sau: 

A) Về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước:

Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương. Việc xác định số bổ sung có mục tiêu dựa trên cơ sở tổng các khoản thu, không tính riêng từng khoản thu. 

Tỉnh được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ. Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh trong việc (a) phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, (b) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, (c) xây dựng nông thôn mới và (d) phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Đây là dấu hiệu tốt dành cho huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh là hai huyện miền núi vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. 

B) Về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai:

Phân cấp cho Uỷ ban Nhân dân (“UBND”) tỉnh và Hội đồng Nhân dân (“HĐND”) tỉnh phê duyệt, quyết định các vấn đề của tỉnh như: (a) phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, đô thị; (b) quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha; (c) quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể có quy mô dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi theo quy định về đầu tư công; (d) ban hành danh mục các dự án đầu tư công thực hiện tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công. 

Việc phân cấp này nhằm giảm bớt khối lượng công việc của Chính phủ, tạo cơ hội cho UBND tỉnh và HĐND tỉnh chủ động tự quyết định các vấn đề của riêng tỉnh, đảm bảo tính khoa học, nhanh chóng, hiệu quả, chặt chẽ và tiết kiệm trong quản lý đất đai.   

C) Về phát triển Khu kinh tế Vân Phong:

Nghị quyết quy định danh mục 06 ngành, nghề ưu tiên thu hút đầu tư gồm:  

(1) Đầu tư xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D); đầu tư công nghệ thông tin, nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực đại dương, hàng hải, công nghệ sinh học, dược liệu biển và sinh thái biển có quy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng (khoảng 65 triệu đô la Mỹ) trở lên; 

(2) Đầu tư xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại, tài chính có quy mô vốn đầu tư từ 12.000 tỷ đồng (khoảng 521,7 triệu đô la Mỹ) trở lên; 

(3) Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu đô thị với quy mô diện tích đất từ 300 ha trở lên hoặc có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; đầu tư xây dựng và kinh doanh khách sạn, khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí tổng hợp có sân gôn (golf) có quy mô vốn đầu tư từ 25.000 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ 087 triệu đô la Mỹ) trở lên; 

(4) Đầu tư công nghiệp năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, cơ khí chính xác, chế biến dầu khí, điện tử, khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng (khoảng 261 triệu đô la Mỹ) trở lên; 

(5) Xây dựng và kinh doanh sân bay, đầu tư bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt, dịch vụ logistics, dịch vụ hậu cần cảng biển, bến cảng, khu bến cảng, cảng tổng hợp, cảng chuyên dùng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng (khoảng 100 triệu đô la Mỹ) trở lên thuộc cảng biển loại I; 

(6) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu phi thuế quan có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng (khoảng 261 triệu đô la Mỹ) trở lên. 

Nghị quyết cũng xác định tiêu chí của nhà đầu tư chiến lược tùy theo từng ngành, nghề nêu trên. 

Ngoài ra, Nghị quyết cũng cho phép nhà đầu tư chiến lược hưởng nhiều ưu đãi, như các ưu đãi tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng 150% chi phí thực tế của hoạt động này khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhà đầu tư chiến lược cũng được hưởng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của dự án đầu tư. 

Nghị quyết lần này chỉ quy định những chính sách mới nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực tốt, có kinh nghiệm để triển khai các dự án lớn mang tính động lực, vừa phù hợp với đặc thù khu kinh tế Vân Phong, song cũng bảo đảm hài hòa với các khu kinh tế khác. 

D) Về phát triển kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa:

Nghị quyết hỗ trợ tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong nước thực hiện hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên biển bằng cách giao, cấp phép và miễn tiền sử dụng khu vực biển. 

E) Về Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà:

Cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa để hỗ trợ nhân dân lưu giữ, phát triển nghề cá, góp phần vào mục đích phát triển kinh tế nói chung của tỉnh. 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses