banner

ÔNG KENT WONG, LUẬT SƯ THÀNH VIÊN CỦA VCI LEGAL BÌNH LUẬN TRÊN BÁO ĐẦU TƯ VỀ CÁC QUY ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP XUYÊN BIÊN GIỚI |

ÔNG KENT WONG, LUẬT SƯ THÀNH VIÊN CỦA VCI LEGAL BÌNH LUẬN TRÊN BÁO ĐẦU TƯ VỀ CÁC QUY ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP XUYÊN BIÊN GIỚI

Vào ngày 05/5/2022, Kent Wong, Luật sư Thành viên kiêm Giám đốc Ngân hàng và Thị trường vốn thuộc Công ty luật TNHH MTV VCI Legal, và đồng thời là chủ tịch tiểu ban pháp luật Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã có bài phỏng vấn với Báo Đầu tư (Vietnam Investment Review – VIR) về việc áp đặt các quy định thuế phù hợp đối với các nhà cung cấp xuyên biên giới. 

 
Vào tháng 10 năm 2021, 137 trong số 141 quốc gia là thành viên của Chương trình chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) từ G20 và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã đồng ý mức thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, các tập đoàn đa quốc gia sẽ phải chịu thuế suất tối thiểu 15% trên toàn cầu kể từ năm 2023. 

Đối với Việt Nam, ông Kent Wong nhận xét rằng “nếu mức thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng, thì bất kỳ khoản lợi từ  thuế nào mà các công ty đa quốc gia tại Việt Nam đủ điều kiện hưởng sẽ bị giảm bớt”

Ông Kent cũng bày tỏ nguy cơ bị đánh thuế hai lần đối với các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ, mặc dù Việt Nam và Hoa Kỳ đã có thỏa thuận về tránh đánh thuế hai lần và chống trốn thuế thu nhập. 

 
Cuối cùng, ông Kent cũng đề cập đến mối lo ngại của các nhà lập pháp Việt Nam  về việc xây dựng các quy định về chuyển giá ở Việt Nam phù hợp với cách tiếp cận mới của OECD về chuyển giá và thông lệ quốc tế. 

Vui lòng xem bài phỏng vấn tại link sau: https://vir.com.vn/imposing-suitable-tax-rules-on-cross-border-providers-93259.html 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses