banner

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI |

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2022/TT-BTC (“Thông tư 45”) sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC về tinh giản thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Thông tư 45 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện, trình tự, thủ tục quản lý xe ô tô, xe gắn máy được cấp phép nhập khẩu hoặc tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại như sau:

  • Xe gắn máy đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN 14:2015/BGTVT).
  • Điều kiện xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại còn bao gồm:

– Xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu là xe chưa qua sử dụng;

– Xe gắn máy phải thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại Việt Nam (trừ trường hợp nhập khẩu, tạm nhập khẩu không đăng ký, lưu hành để làm mẫu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm, nghiên cứu, thử nghiệm).

Thuế xe ô tô mới - Các loại thuế, phí phải trả » Cần Thơ Auto

  • Chính sách quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, tài sản di chuyển thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
  • Trình tự, thủ tục thông quan ô tô, xe gắn máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại sẽ phải thực hiện theo quy định mới:

– Hồ sơ nhập khẩu, tạm nhập khẩu phương tiện gồm các giấy tờ như tờ khai, vận đơn hoặc chứng từ, giấy đăng ký kiểm định, giấy ủy quyền… bản giấy hoặc nộp qua phương thức điện tử theo mẫu quy định.

– Người làm thủ tục thực hiện khai hải quan tại Chi cục Hải quan qua hình thức điện tử hoặc trực tiếp và chịu trách nhiệm tạm giữ xe tại địa điểm được phép lưu giữ trong 30 ngày trong thời gian chờ kết quả kiểm tra xe của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

– Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu chỉ thông quan khi có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe ô tô) và giấy kiểm tra chất lượng xe gắn máy nhập khẩu (đối với xe gắn máy) của cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Khi nhận được giấy chứng nhận đăng kiểm (bản điện tử, bản giấy), cơ quan hải quan sẽ kiểm tra đối chiếu với thực tế.

– Trường hợp người khai hải quan nộp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không đúng thời hạn quy định (quá 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản), cơ quan hải quan sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm, trừ trường hợp người khai hải quan có lý do khách quan được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận. Trường hợp bị hải quan xử lý, sau khi người khai hải quan chấp hành quyết định xử lý, mới tiếp tục thực hiện các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses