banner

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, ÔNG KENT WONG ĐÃ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRÊN SOUTHEAST ASIA GLOBE VỀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRONG LUẬT AN NINH MẠNG TẠI VIỆT NAM |

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, ÔNG KENT WONG ĐÃ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRÊN SOUTHEAST ASIA GLOBE VỀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRONG LUẬT AN NINH MẠNG TẠI VIỆT NAM

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, ông Kent Wong, Ông Kent Wong, Đối tác và Giám đốc Ngân hàng & Thị trường Vốn tại VCI Legal, đã trả lời phỏng vấn Southeast Asia Globe về các vấn đề pháp lý liên quan đến lưu trữ dữ liệu trong Luật An ninh mạng tại Việt Nam.

Mặc dù Luật An ninh mạng 2018 đã có nghị định hướng dẫn thực thi lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, nhưng vẫn chưa rõ dữ liệu sẽ được lưu trữ như thế nào cả về mặt pháp lý và kỹ thuật.

Ông Kent Wong cho biết, hiện nay “các quy định về lưu trữ dữ liệu trong Nghị định 53 (Nghị định số 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An ninh mạng của Việt Nam) có một số điểm chưa rõ ràng và mâu thuẫn. Tất cả các ông lớn trong ngành công nghệ đều lo lắng về cách nó sẽ được triển khai”. Kent Wong cũng giải thích rằng “có nhiều nhầm lẫn liệu dữ liệu chỉ có thể được lưu trữ ở Việt Nam hay chỉ cần lưu trữ một bản sao ở trong nước là đủ”. Hơn nữa, vẫn chưa chắc chắn dữ liệu sẽ được lưu trữ ở dạng nào.

Kent Wong cũng nêu ra một vấn đề khác, đó là trong khi các công ty lớn có thể gánh vác chi phí đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, thì các công ty khởi nghiệp nhỏ hơn có thể không đầu tư nhiều như vậy để tuân thủ quy định này. Vấn đề này có thể cản trở đầu tư trong dài hạn.

Mặc dù quy định vẫn còn gây tranh cãi, nhưng theo quan điểm của ông Kent Wong, quy định lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam có thể được coi là một động thái khôn ngoan của các nhà chức trách nhằm thu thêm thuế. Bây giờ đã có một mối quan hệ, một cái gì đó gần hơn và họ có một máy chủ vật lý hoặc một đám mây được lưu giữ trong lãnh thổ quốc gia, thì cơ quan thuế có thể đánh thuế bất kỳ khoản doanh thu nào sau này. Vì vậy, đây là một chiến lược thông minh của Chính phủ Việt Nam.

Bài phỏng vấn có thể được tìm thấy tại đây: https://southeastasiaglobe.com/vietnamese-cybersecurity-law-reveals-hanois-obsession-with-control/

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses