banner

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, ÔNG KENT WONG ĐÃ XUẤT BẢN BÀI VIẾT “ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG XANH TẠI VIỆT NAM” TRONG ĐẶC SAN CỦA VIR “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI NET ZERO” |

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, ÔNG KENT WONG ĐÃ XUẤT BẢN BÀI VIẾT “ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG XANH TẠI VIỆT NAM” TRONG ĐẶC SAN CỦA VIR “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI NET ZERO”

Ông Kent Wong, Đối tác và Giám đốc Ngân hàng & Thị trường Vốn tại VCI Legal, đã xuất bản bài viết “Đánh giá tín dụng xanh tại Việt Nam” trong đặc san của Vietnam Investment Review (VIR) với tiêu đề “Phát triển bền vững: Hành trình hướng tới Net Zero”, theo đó bài viết đề cập đến khung pháp lý điều chỉnh vấn đề này, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và khả năng tiếp cận tín dụng xanh tại Việt Nam.

Tín dụng xanh là khoản tín dụng do ngân hàng thương mại cấp cho các dự án ít gây rủi ro đối với môi trường hoặc các dự án có mục tiêu bảo vệ môi trường; nói cách khác, các khoản tín dụng dưới hình thức tài trợ vốn, cho vay và các hình thức tín dụng khác, sẽ xem xét đến sự tác động tới môi trường và tính bền vững của dự án. Tuy nhiên, không phải dự án nào có yếu tố “xanh” sẽ nghiễm nhiên được cấp tín dụng xanh, bởi các tổ chức tín dụng sẽ có tiêu chí riêng.

Trong bài viết, Kent Wong đã đưa ra những đánh giá về ưu, nhược điểm của tín dụng xanh để doanh nghiệp cân nhắc những tác động của tín dụng xanh đến doanh thu của dự án và những rủi ro có thể xảy ra. Ông cũng đề cập đến những tiêu chí, quy trình thẩm định và cấp vốn tín dụng xanh của một số tổ chức tín dụng, phương thức và khả năng tiếp cận tín dụng xanh tại Việt Nam. Đây là thông tin hữu ích nếu doanh nghiệp muốn đề nghị cấp tín dụng xanh cho dự án của mình.

Bài viết này được xuất bản cùng với Diễn đàn & Triển lãm Kinh tế Xanh của EuroCham Việt Nam (GEFE) 2022 được tổ chức từ ngày 28 đến 30 tháng 11 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm thúc đẩy những giải pháp bền vững và đổi mới của Châu Âu được áp dụng vào Việt Nam: https://www.eurochamvn.org/node/18942

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses