banner

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, ÔNG KENT WONG ĐÃ XUẤT BẢN BÀI VIẾT “ESG – YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA M&A” TRONG ĐẶC SAN “TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG M&A VIỆT NAM 2022 – KÍCH HOẠT NHỮNG CƠ HỘI MỚI” CHO DIỄN ĐÀN M&A VIỆT NAM 2022 |

ĐỐI TÁC CỦA VCI LEGAL, ÔNG KENT WONG ĐÃ XUẤT BẢN BÀI VIẾT “ESG – YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA M&A” TRONG ĐẶC SAN “TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG M&A VIỆT NAM 2022 – KÍCH HOẠT NHỮNG CƠ HỘI MỚI” CHO DIỄN ĐÀN M&A VIỆT NAM 2022

Ông Kent Wong, Đối tác và Giám đốc Ngân hàng & Thị trường Vốn tại VCI Legal, đã xuất bản bài viết “ESG – Yếu tố quan trọng của M&A” trong đặc san “Toàn Cảnh Thị Trường M&A Việt Nam 2022 – Kích Hoạt Những Cơ Hội Mới” cho Diễn đàn M&A Việt Nam 2022, được tổ chức bởi Vietnam Investment Review, giải thích lý do tại sao việc xem xét các yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh, thẩm định và đánh giá các quy trình đầu tư tiềm năng cho các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A).

Quá trình đánh giá một đối tác tiềm năng hoặc một thương vụ mua lại thông qua lăng kính ESG đang trở nên chính thức hơn. Quá trình thẩm định hiệu quả của ESG trong M&A cũng đòi hỏi sự tập trung cao độ vào những gì quan trọng đối với bên mua lại, cũng như đối với các nhà đầu tư và cổ đông của bên mua lại. Việc hiểu sai về quan điểm không chỉ có tác động về mặt tài chính và quy định đối với công ty mua lại hoặc nhà đầu tư mà còn khiến các cá nhân đã đưa ra quyết định phải chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân.

Trong bài viết, Kent Wong đã đề cập và phân tích tác động của ESG đến thị trường M&A Việt Nam thông qua các điểm chính, bao gồm ESG trong hoạt động thẩm định M&A, đánh giá các tiêu chí của ESG và khả năng tăng nguồn vốn nước ngoài thông qua ESG. Ông Kent Wong nhấn mạnh khi dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam ngày càng nhiều, hầu hết sẽ đánh giá các tiêu chí ESG. Nếu không có sự chuẩn bị thích hợp, cơ hội có thể sẽ mất. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải chuẩn bị và nâng cao năng lực để tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm năng.

Đặc san có thể tìm thấy tại đây: https://vir.com.vn/epaper

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses