banner

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) |

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH)

Ngày 27/03/2023, ông Phùng Anh Tuấn, Luật sư Điều hành của VCI Legal, đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), đã tham gia Hội nghị Cách mạng công nghệ tài chính (Fintech Revolution Summit) tổ chức tại Hà Nội với tư cách là một nhà diễn giả. Trong hội nghị, ông Phùng Anh Tuấn đã trình bày về chủ đề “Các quy định về công nghệ tài chính (Fintech) tại Việt Nam” và tham gia thảo luận với các nhà lãnh đạo nổi tiếng trong ngành và các quan chức nhà nước trong khu vực liên quan đến ngành Fintech về những thay đổi chính sách dự kiến đối với Fintech, đặc biệt là về Cơ chế quản lý thử nghiệm Fintech tại Việt Nam. 

Chính phủ Việt Nam khuyến khích sử dụng công nghệ tài chính hoặc Fintech nhằm thúc đẩy xã hội không tiền mặt và tài chính toàn diện. Về vấn đề này, chính phủ đang cố gắng phát triển một Cơ chế quản lý thử nghiệm như một công cụ tổng hợp tất cả các hình thức Fintech. Vào tháng 5 năm 2022, chính phủ đã ban hành một Dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng. Theo Dự thảo Nghị định Cơ chế thử nghiệm, Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng được định nghĩa là một cơ chế pháp lý do chính phủ thiết lập cho phép các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp giải pháp Fintech và các tổ chức sáng tạo khác trực tiếp thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ Fintech trong một môi trường được kiểm soát chặt chẽ do các cơ quan Nhà nước có liên quan giám sát. Các giải pháp Fintech có thể chạy thử bao gồm: Tín dụng gia hạn trên nền tảng công nghệ; Điểm tín dụng; Chia sẻ dữ liệu thông qua Open API; Cho vay ngang hàng; Ứng dụng các công nghệ như Blockchain, Sổ cái phân tán trong hoạt động ngân hàng và các công nghệ khác trong hoạt động ngân hàng. 

Thông qua bài diễn thuyết ông Phùng Anh Tuấn đã làm rõ các quy định pháp lý trong Dự thảo Nghị định Cơ chế thử nghiệm. Nhìn chung, Dự thảo Nghị định Cơ chế thử nghiệm quy định mục đích, giải pháp, điều kiện và thủ tục áp dụng, kế hoạch gia hạn/thoát khỏi và trách nhiệm của các bên liên quan trong Cơ chế thử nghiệm. Từ đó ông đã đưa ra những đánh giá về tác động của Cơ chế thử nghiệm trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. 

Bài diễn thuyết đã mang lại nhiều kiến thức hơn cho cộng đồng doanh nghiệp bằng cách ghi nhận thực tế của những trở ngại hiện tại và những thay đổi chính sách dự kiến trong lĩnh vực Fintech. Dựa trên cơ sở đó đã đề xuất các giải pháp liên quan và phù hợp với quy định hiện hành. Có thể tìm các slide ở đây: FINTECH REGULATIONS IN VIETNAM 

 Giới thiệu về pháp lý VCI: 

VCI Legal là một công ty luật kinh doanh đầy đủ dịch vụ, đạt nhiều giải thưởng quốc tế tại Việt Nam. Công ty cung cấp nhiều loại dịch vụ tư vấn và đã đạt được danh tiếng mạnh mẽ trong việc xử lý thành công các vấn đề doanh nghiệp, thương mại, tài chính và tranh chấp. Các lĩnh vực hành nghề của công ty được nhiều tạp chí và cơ quan quốc tế đánh giá cao bao gồm: Doanh nghiệp/M&A, Tài chính ngân hàng, Thị trường vốn, Bảo hiểm, FDI, Giao dịch xuyên biên giới, Cạnh tranh, Giải quyết tranh chấp, Năng lượng, Cơ sở hạ tầng, Quản lý IPR và Bất động sản. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các luật sư và cố vấn của VCI Legal, vui lòng truy cập: http://vci-legal.com/professional-staffs/  

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses