banner

ÔNG KENT WONG – LUẬT SƯ CỘNG SỰ CỦA VCI LEGAL, ĐÃ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM |

ÔNG KENT WONG – LUẬT SƯ CỘNG SỰ CỦA VCI LEGAL, ĐÃ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Các ngân hàng Việt Nam đã và đang có xu hướng mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài. Ngày 05 tháng 4 năm2023, Ông Kent Wong, Luật sư Công sự và Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn tại VCI Legal, và là Chủ tịch Tiểu ban Pháp chế của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chia sẻ quan điểm của ông với Báo Đầu Tư và Vietnam Investment Review về những thuận lợi và khó khăn đối với các ngân hàng Việt Nam trong khuynh hướng này.  

Luật sư Công sự và Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn tại VCI Legal, và là Chủ tịch Tiểu ban Pháp chế của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

Ông Kent Wong cho biết, một trong những nguyên nhân thúc đẩy việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài là do các ngân hàng đang muốn hướng đến những khách hàng ở nước ngoài của họ. Điều này phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, việc ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) như CPTPP, EVFTA cũng góp phần gia tăng đáng kể hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nama. 

Theo ông Kent Wong, trong những năm gần đây, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã thành lập hiện diện thương mại của họ ở một số thị trường nước ngoài, vươn ra khỏi khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, các ngân hàng còn tiếp cận thị trường nước ngoài thông qua cách thành lập các công ty con và các công ty đầu tư tài chính. Các dịch vụ ngân hàng hỗ trợ tín dụng như thư tín dụng phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu, bảo lãnh, tài trợ tài sản, vốn và hoạt động thanh toán quốc tế cũng tăng theo do nhu cầu đầu tư ra nước ngoài. 

Ông Kent Wong lưu ý về một số thách thức mà các ngân hàng Việt Nam gặp phải khi hoạt động ở nước ngoài, đó là vẫn còn những hạn chế nhất định khi mở rộng hoạt động tại các nước sở tại. Ngoài ra, các ngân hàng Việt Nam vẫn còn thụ động và hoạt động kém hiệu quả trong chiến lược kinh doanh của mình để tiếp cận ra thị trường nước ngoài.  

Vui lòng tham khảo bài phỏng vấn đầy đủ ở đây: https://baodautu.vn/kho-khan-voi-cac-ngan-hang-viet-nam-xuat-ngoai-d186783.html 

 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses