banner

LUẬT SƯ CỘNG SỰ CỦA VCI LEGAL KENT WONG CÓ BUỔI NÓI CHUYỆN VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG KINH DOANH ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE (NUS) |

LUẬT SƯ CỘNG SỰ CỦA VCI LEGAL KENT WONG CÓ BUỔI NÓI CHUYỆN VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG KINH DOANH ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE (NUS)

Ngày 15 tháng 11 năm 2023, ông Kent Wong, Chủ tịch Tiểu ban Pháp luật thuộc EuroCham, Luật sư Cộng sự kiêm Giám đốc Bộ phận Ngân hàng và Thị trường vốn tại VCI Legal, đã có buổi nói chuyện trực tuyến đầy thông tin với tư cách khách mời tại Trường Kinh doanh Đại học Quốc gia Singapore. Buổi nói chuyện có chủ đề “Kinh doanh tại Việt Nam 2023 – Tổng quan”, trong đó đề cập cụ thể đến vấn đề Đổi mới công nghệ và Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hình ảnh Trường Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Singapore, trường đại học lâu đời và lớn nhất về số lượng sinh viên tại Singapore.

Trong buổi thảo luận tương tác với các sinh viên đại học và sau đại học của Trường Kinh doanh Đại học Quốc gia Singapore, ông Kent Wong đã cung cấp những hiểu biết thực tế về sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến đầu tư nước ngoài. Các chủ đề chính bao gồm các dự án Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (FDI) gần đây, khám phá các kỳ lân hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và tổng quan về niêm yết ở nước ngoài và thị trường vốn.

Buổi nói chuyện kết thúc bằng phần hỏi đáp, trong đó ông Kent Wong trả lời các câu hỏi liên quan đến các loại hình pháp nhân khác nhau được phép thành lập theo khuôn khổ pháp lý của Việt Nam và chiến lược thâm nhập thị trường hiệu quả.

Buổi trò chuyện với khách mời đã giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về bối cảnh kinh doanh, lý do thu hút FDI của Việt Nam và nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như sức hấp dẫn việc đầu tư theo định hướng công nghệ.

 

Giới thiệu về VCI Legal:

VCI Legal là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam với văn phòng tại 2 thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hỗ trợ các doanh nghiệp khám phá cơ hội kinh doanh tại Việt Nam với chuyên môn về Tài chính và Ngân hàng, M&A, Doanh nghiệp, Thị trường vốn, Bảo hiểm, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Giao dịch xuyên biên giới, Cạnh tranh, Giải quyết tranh chấp, Năng lượng, Hạ tầng, Quản lý Quyền sở hữu trí tuệ và Bất động sản.

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses