banner

ÔNG KENT WONG, VCI LEGAL ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH ĐỂ THÚC ĐẨY SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ |

ÔNG KENT WONG, VCI LEGAL ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH ĐỂ THÚC ĐẨY SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

Vào ngày 5 tháng 9 năm 2023, ông Kent Wong, Chủ tịch Tiểu ban Pháp luật thuộc EuroCham, Luật sư Cộng sự kiêm Giám đốc Bộ phận Ngân hàng và Thị trường vốn tại VCI Legal, đã tham gia trả lời phỏng vấn trong chương trình “Doanh nghiệp Việt lên sàn chứng khoán ngoại ” của VTV4.  

Phóng sự liên quan đến việc VinFast niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq tại Mỹ vào tháng 8 năm 2023 và những tác động mạnh mẽ đối với doanh nghiệp Việt Nam. Việc niêm yết của VinFast ở nước ngoài thể hiện Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào các thị trường lớn hơn và mang tính toàn cầu hóa, mặc dù giá cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq bị ảnh hưởng bởi nhiều kỳ vọng khác nhau của thị trường.  

VinFast lên sàn NASDAQ.

Theo ông Wong, tại phút số 18:38 của phóng sự, một trong những biện pháp mà Ủy ban Chứng khoán có thể thực hiện là phát triển, xem xét, sửa đổi Luật chứng khoán hiện hành, hệ thống quy định và khung pháp lý hướng dẫn. Việc sửa đổi là bước quan trọng để tạo ra một sàn giao dịch chứng khoán lành mạnh, thịnh vượng, minh bạch và bền vững.  

Ông Wong nhấn mạnh rằng hệ thống quy định được cải cách sẽ tạo niềm tin cho các sàn giao dịch nước ngoài hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX). Điều này sẽ dần dần thúc đẩy sự phát triển của các mạng lưới doanh nghiệp liên quan đến VNX.  

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Từ đó, ông Wong nhấn mạnh vai trò quan trọng của cải cách các quy định trong việc đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ của VNX và khả năng thu hút đầu tư từ nước ngoài.  

Trong bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam tiếp tục phát triển, VCI Legal vẫn luôn đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp pháp lý toàn diện cho các doanh nghiệp muốn khẳng định thương hiệu của họ trên trường quốc tế. Với cam kết về sự hiểu biết sâu rộng về các khía cạnh pháp lý trong lĩnh vực Ngân hàng và Thị trường vốn cũng như nhiều lĩnh vực khác, VCI Legal đã trở thành đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp muốn mở rộng trên toàn cầu. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web (www.vci-legal.com). 

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses