banner

Newly Published | VCI-Legal - Part 10

Newly Published

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về hoạt động thương mại điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam (“Nghị định 85”). Nghị định 85 sẽ
The Government recently passed Decree 85/2021/NĐ-CP, supplementing the Decree 52/2013/NĐ-CP on regulating e-commerce activities and platforms in Vietnam (“Decree 85”)
Ngày 14/10/2021, ông Kent Wong, Luật sư Cộng sự kiêm Giám đốc Ngân hàng và Thị trường vốn thuộc Công ty luật VCI Legal, đã có cuộc phỏng vấn với Báo Đầu tư Việt Nam về cơ hội thành công
On October 14, 2021, Mr. Kent Wong, Partner and Head of Banking & Capital Markets at VCI Legal, was interviewed by Vietnam Investment Review, on the chances of success of Society Pass’ proposed
In today's digital economy, almost all activities take place in cyberspace that range from entertainment activities, meetings, communicating, exchanging information to buying and selling of goods, etc, These
On 5 June 2021, the G7 finance ministers published a communiqué that sets out a high-level political agreement on global tax reform, including the reallocation of a share of the global residual
Bên cạnh sức mạnh quân sự, Trung Quốc đã và đang sử dụng nhiều công cụ chính trị, kinh tế và luật pháp để tiếp tục gia tăng kiểm soát trên Biển Đông. Việc sửa đổi Luật An toàn Giao thông Hàng hải của Trung Quốc (Luật
Apart from military power, China has been using a variety of political, economic and legal tools to further gain control of the South China Sea (also known as the East Sea). The recent change in the
Vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ngân hàng Thế giới thông báo sẽ ngừng xuất bản ấn phẩm hàng đầu có tên Doing Business của mình, dẫn chứng sự bất thường về dữ liệu các chỉ số môi trường kinh doanh toàn cầu trong các ấn bản gần đây.
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses