banner

Newly Published | VCI-Legal - Part 4

Newly Published

On June 16, 2022, the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam officially approved a Resolution to pilot some specific mechanisms on finance, budget, land and investment attraction policies for the development of Khanh Hoa province (“Resolution”). The Resolution shall take effect from August 1, 2022 and will be implemented within the next 05 years thereafter.  
Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục duy trì nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ và thúc đẩy trạng thái bình thường mới hậu COVID-19 trên cả nước, một số chính sách hỗ trợ về tài chính đã tiếp tục được thông qua. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và tiền thuê đất trong năm 2022 (“Nghị định 34”).
On January 11, 2022, the National Assembly issued Resolution No. 43/2022/QH15 on fiscal and monetary policies for supporting socio-economic recovery and development. To maintain the Government’s progress in supporting and promoting a new-normal throughout the country post–COVID-19, some new financial support policies have been passed. Recently, the Government has issued Decree No. 34/2022/ND-CP on a deferral of payment for value-added tax (“VAT”), corporate income tax (“CIT”), personal income tax (“PIT”) and land leasing fee in the year of 2022 (“Decree 34”).
On 17 May 2022, the Vietnam Blockchain Association was launched in the capital city of Hanoi, becoming the first official legal entity specialising in the field of blockchain technology, connecting the Vietnamese blockchain community and State agencies, aiming to develop a legal framework for Vietnam's blockchain technology industry, moving forward to becoming a nation of digital economy. 
Sáng 17/5/2022, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam) chính thức ra mắt, trở thành cầu nối có tính pháp nhân giữa cộng đồng blockchain Việt Nam với các cơ quan, ban ngành Nhà nước nhằm xây dựng khung pháp lý cho ngành công nghệ blockchain Việt Nam hướng đến mục tiêu quốc gia kỹ thuật số - kinh tế số.  
Ngày 28/5/2022, Nghị định 35/2022/NĐ-CP (Nghị định 35) quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế đã được kí ban hành. Nghị định 35 gồm 08 Chương, 76 Điều.  Đây là khung pháp lý quan trọng quy định về phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp (“KCN”) và khu kinh tế (“KKT”); đầu tư hạ tầng, thành lập, hoạt động, chính sách phát triển và quản lý nhà nước. 
On May 28, 2022, Decree 35/2022/ND-CP (“Decree 35”) stipulating the management of industrial parks and economic zones was signed and promulgated. Decree 35 includes 08 Chapters and 76 Articles.  This is an important legal framework stipulating the construction direction and development plan for the system of industrial parks (“IP”) and economic zones (“EZ”); infrastructure investment, establishment, operation, development policies and state management. 
Vào ngày 05/5/2022, Kent Wong, Luật sư Thành viên kiêm Giám đốc Ngân hàng và Thị trường vốn thuộc Công ty luật TNHH MTV VCI Legal, và đồng thời là chủ tịch tiểu ban pháp luật Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã có bài phỏng vấn với Báo Đầu tư (Vietnam Investment Review - VIR) về việc áp đặt các quy định thuế phù hợp đối với các nhà cung cấp xuyên biên giới. 
On 5 May 2022, Mr. Kent Wong, Partner and Head of Banking & Capital Markets at VCI Legal LLP and Chairman of the European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) Legal Sector Committee, was interviewed by Vietnam Investment Review (VIR) about the imposition of suitable tax rules on cross-border providers. 
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses